LA TEVA IL·LUSIÓ PER LA LLAR, LA NOSTRA PASSIÓ PEL MOBLE. La personalització de cada espai, la professionalitat del bon interiorista, el gust pel disseny i la feina ben feta, són la filosofia del nostre treball.

    Equip de muntadors propi

  • Dins de la nostra plantilla comptem amb el nostre propi equip de muntadors ebanistes professionals del moble i amb la nostre propia flota de furgonetes que fan arribar en perfectes condicions el producte a casa del nostre client.
    L'ebenisteria és una especialitat del treball de la fusta en la qual per mitjà del tallat, tornejat, llaurat, acoblament i encolat s'elaboren mobles en fustes fines, especialment en eben, de la qual pren el nom. Les eines típiques d'aquest ofici són principalment de tall, llaurat, tornejat i poliment: xerracs, serres de bastidor, garlopes i ribots, etc. Els productes característics cobreixen tota la gamma de mobles fins com són les calaixeres, prestatges, passamans d'escales, biblioteques, etc. Als treballadors d'aquesta especialitat se'ls anomena ebenistes.

  • Una de les eines bàsiques per els muntadors és el martell de fuster: El martell de fuster consisteix en un mànec (normalment de fusta) amb un maça (que sol ser de metall) en el seu extrem. Són emprats bàsicament per clavar claus o per muntar diferents peces, ajudats per un tros de fusta dura per impedir que els cops quedin marcats. N’hi ha de diversos tipus: Martell de pena: la pena és l’extrem d'un martell oposat a la maça, generalment molt rebaixat de gruix. Martell d’orelles: Tenen dos apèndixs simètrics oposats a la maça que serveixen per a agafar entre ells la cabota del clau que hom vol arrencar.